Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Wycena przedsiębiorstw

 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 2 rozszerzone - redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska i Wojciech Więcław
  130.00»104.90

  Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 2 rozszerzone

  redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska i Wojciech Więcław

  Książka odpowiada na pytanie, co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, jaki wpływ ma zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na zawartość informacyjną sprawozdań, omawia różnice między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości...

 • 74.90»54.90

  Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki

  M. Panfil, A. Szablewski

  Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna...

 • W gospodarce rynkowej trwa stałe poszukiwanie nowych, uwzględniających rosnącą konkurencję, metod zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na maksymalizację jego wartości, a uściślając - maksymalizację kapitału własnego. Osiąganiu tak sformułowanego celu służy rozwój nurtu zarządzania określanego...

 • 227.00»189.90

  Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka

  Aswath Damodaran

  Skąd bierze się wartość firmy? Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach.

 • W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki. Ukazano uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw oraz przesłanki i procedury wyceny...

 • 99.90»71.90

  Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora

  Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z z trzech różnych punktów widzenia: klientów, inwestorów oraz rynku kapitałowego. W część I Metod wyceny spółki przedmiotem rozważań...

 • 94.90»76.90

  Wycena i zarządzanie wartością firmy

  Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek

  Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z problematyką źródeł i metod pomiaru wartości spółki kapitałowej, jej wyceny oraz długoterminowego budowania wartości. W części I analizowane są źródła wzrostu wartości firmy, w tym zwłaszcza wpływ niematerialnych czynników rozwoju...

 • 44.90»36.90

  Wycena biznesu w praktyce

  Marek Panfil (red.)

  Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu technik wyceny poprzez analizę konkretnych przykładów firm, w których przeprowadzono te procesy...

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl