Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Analiza fundamentalna

 • Wycena Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych - Aswath Damodaran
  44.90»31.90

  Wycena Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych

  Aswath Damodaran

  Czy wiesz, ile tak naprawdę warte są akcje firm? Czy znasz realną wartość mieszkania albo domu, które właśnie kupiłeś? Czy ta wiedza jest Ci potrzebna? Znajomość wartości akcji, obligacji czy nieruchomości pomaga podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne. Wycena...

 • Międzyrynkowa analiza kursów walutowych - Ashraf Laidi
  82.00»53.90

  Międzyrynkowa analiza kursów walutowych

  Ashraf Laidi

  Rynki walutowe stały się od kilku lat częścią portefela każdego aktywnego gracza. Nie da się jednak oddzielić ich od tego co dzieje się w innych segmentach rynków finansowych. Ashraf Laidi podejmuje próbę wyjaśnienia związków między zachowaniem się walut, rynków akcji, surowców...

 • 125.00»78.90

  Analiza fundamentalna

  John C. Ritchie

  Jak pisze John Ritchie we wstępie do tej książki, Analiza fundamentalna przeznaczona jest dla indywidualnych inwestorów giełdowych, profesjonalnych analityków oraz specjalistów zarządzających portfelami, którzy pragną dobierać akcje w przemyślany sposób.

 • "Analiza fundamentalna i inwestowanie pozycyjne" to druga część trzytomowego cyklu Ewolucja gracza giełdowego. Tym razem autor pokazuje założenia inwestowania na podstawie fundamentów spółek, przy preferowanym horyzoncie inwestycji 3-5 lat.

 • Drugi podręcznik z serii "Schwager on futures" to wyczerpujący podręcznik analizy fundamentalnej rynków towarowych. Autor krok po korku opisuje zasady budowy modeli prognostycznych na podstawie danych fundamentalnych. Wyjaśnia zasady cykliczności rynków, co również może stanowić ważny element modeli fundamentalnych.

 • 146.00»121.90

  Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny

  Benninga Simon Z., Sariq Oded H.

  OSTATNI EGZEMPLARZ. KSIĄŻKA NOSi ŚLADY DŁUŻSZEGO MAGAZYNOWANIA.

  Książka zawiera obszerny opis wyceny przedsiębiorstw i emitowanych przez nie papierów wartościowych. Autorzy omawiają narzędzia finansowe i księgowe niezbędne dla przeprowadzenia wyceny. Następnie prezentują kolejne jej etapy: od prognozowania przyszłych sprawozdań finansowych...
 • 80.00»69.90

  Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków.

  redakcja naukowa Marek Panfil

  Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, począwszy od inwestycji kapitałowych funduszy venture capital, przez pożyczkę, do emisji akcji w drodze pierwszej oferty publicznej oraz emisji obligacji korporacyjnych.

 • 74.00»39.90

  Inwestowanie w wartość

  Glen Arnold

  Książka stanowi syntezę różnych koncepcji intelektualnych związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Jej oryginalność tkwi w sposobie połączenia teorii inwestowania, zasad strategicznej analizy przedsiębiorstw oraz praktycznych wskazówek największych teoretyków w tej dziedzinie.

 • 146.90»124.90

  Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)

  Eugene F. Brigham, Joel F. Houston

  Podstawy zarządzania finansami to podręcznik dla studentów dopiero zaczynających poznawać finanse. Zakres tematów w nim przedstawionych obejmuje wszystkie obszary związane  z  zarządzaniem  finansami  zarówno  bezpośrednio  w  przedsiębiorstwie,  jak i dotyczące jego otoczenia.

 • Książka Z. Korzeba jest pionierską na rynku polskim dyskutującą w tak szerokim zakresie problem kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach konsolidacyjnych na przykładzie polskiego sektora bankowego. Jest to monografia, która z pewnością zostanie bardzo pozytywnie przyjęta...


 • 79.00»65.90

  W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa

  Wiktor Patena

  Wycena przedsiębiorstwa, dotychczas kojarzona głównie z jego sprzedażą, obecnie coraz częściej rozpoczyna proces zarządzania wartością. Poszczególne etapy modelu wyceny zostały opisane w wielu książkach. W tej publikacji podjęto jednak próbę przedstawienia koherentnego modelu DCF...

 • 69.00»49.90

  Inteligentny inwestor

  Benjamin Graham

  Klasyczny tekst z adnotacjami uwspółcześniającymi ponadczasową wiedzę Grahama o inwestowaniu. Najznakomitszy doradca inwestycyjny dwudziestego wieku, Benjamin Graham, uczył i inspirował ludzi na całym świecie. Jego filozofia „inwestowania wartościowego” – które chroni inwestorów...

 • W książce przedstawiono - z perspektywy inwestora giełdowego - ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz zastosowanie wybranych...

 • KOŃCÓWKA NAKŁADU. OBWOLUTY MOGĄ NOSIĆ ŚLADY DŁUŻSZEGO MAGAZYNOWANIA

  Większość firm deklaruje, że nadrzędnym celem ich działalności jest maksymalizacja wartości dla właścicieli. Prymat interesów właścicielskich wymaga więc opracowania odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Taki właśnie system jest proponowany w tej książce.

 • Od czasu opublikowania w 1986 roku książki Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w dziedzinie tworzenia wartości dla akcjonariuszy działo się bardzo wiele. Zadanie monitorowania kierownictw przedsiębiorstw nie osiągających zadowalających wyników, które w latach osiemdziesiątych...

 • W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki. Ukazano uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw oraz przesłanki i procedury wyceny...

 • 99.90»71.90

  Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora

  Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z z trzech różnych punktów widzenia: klientów, inwestorów oraz rynku kapitałowego. W część I Metod wyceny spółki przedmiotem rozważań...

 • 94.90»76.90

  Wycena i zarządzanie wartością firmy

  Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek

  Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z problematyką źródeł i metod pomiaru wartości spółki kapitałowej, jej wyceny oraz długoterminowego budowania wartości. W części I analizowane są źródła wzrostu wartości firmy, w tym zwłaszcza wpływ niematerialnych czynników rozwoju...

 • 39.90»37.90

  Mała książeczka o inwestowaniu w wartość

  Christopher H. Browne

  Zwycięska szkoła inwestowania! Wyobraź sobie, że 225 milionów ludzi stawia na rzut monetą. Wygrani pozostają w grze, a pozostali się wycofują. Po zaledwie 20 dniach gry wyłania się 215 zwycięzców-milionerów. Jeśli w tej grze zastąpić ludzi orangutanami, wyniki będą takie same: 215 futrzastych...

 • 69.90»47.90

  Na sposób Warrena Buffetta

  Robert G. Hagstrom

  Inwestowanie w wartość: u źródeł rozsądku! Dziś inwestorzy traktują akcje tak, jak karty do gry. Lekką ręką kupują i sprzedają. Tymczasem za dobrą inwestycją musi stać niewzruszone przekonanie poparte gruntowną analizą, że spółka jest dobra i przyniesie zysk, nawet jeśli chwilowa moda na rynku...

 • 39.90»36.90

  Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe

  Louis Navellier

  Wśród współczesnych inwestorów działających na rynku akcji wzrostowych Louis Navellier cieszy się ogromnym szacunkiem. Przez ostatnie dwadzieścia siedem lat osiągnął on ogromne zyski i pomógł innym inwestorom pobić rynek w stosunku cztery do jednego. Teraz, za pomocą niniejszej publikacji...

 • 44.90»36.90

  Wycena biznesu w praktyce

  Marek Panfil (red.)

  Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu technik wyceny poprzez analizę konkretnych przykładów firm, w których przeprowadzono te procesy...

 • 36.00»32.90

  Analiza wartości przedsiębiorstwa

  Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski

  Głównym celem opracowania jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i technik analizy wartości przedsiębiorstwa oraz wskazanie, które z tych metod wydają się najkorzystniejsze we współczesnych warunkach gospodarczych. Książka...

 • 56.90»47.90

  Ekonomiczna wartość dodana

  Ewa Maćkowiak

  Współczesne przedsiębiorstwa nastawione są przede wszystkim na maksymalizację swojej wartości, a co za tym idzie - także dochodu dla właścicieli. Ważne jest więc stosowanie jednoznacznego wskaźnika, który umożliwiałby obiektywną ocenę kondycji finansowej firmy, a jednocześnie byłby podstawą...

 • 44.00»36.90

  Ocena efektywności inwestycji

  Radosław Pastusiak

  Publikacja ta jest kierowana dla osób poszukujących źródła wiedzy o finansowaniu inwestycji w przedsiębiorstwie, ocenie jej efektywności i motywach decyzji. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.: jak oceniać efektywności projektów inwestycyjnych finansowanych kredytem...

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl