Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Analiza sprawozdań

 • 54.90

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Wiktor Gabrusewicz

  Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa.

 • Czytanie bilansu

  Opracowanie zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz...

 • 120.00

  Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce

  red. Gertruda Świderska i Wojciech Więcław

  Sprawozdanie Finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ukazano różnice między ustawą o rachunkowości z dnia 18.03.2008 a MSSF/MSR. Opracowanie ma zastosowanie zarówno w spółkach stosujących polskie standardy rachunkowości, jak i w tych, stosujących MSR.

 • jak czytać sprawozdanie finansowe
  50.00»39.90

  Jak czytać sprawozdanie finansowe

  Gertruda Krystyna Świderska

  Jak czytać sprawozdanie finansowe. Wydanie 2013 r. Autorka podjęła trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, a czego dowiedzieć się nie można.

 • 44.90»36.90

  Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?

  Piotr Rybicki

  Przekazujemy Państwu książkę poświęconą analizie sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem wszystkich zdarzeń, jakie wystąpiły w firmie w ciągu roku, a zawarte w nim liczby powinny w sposób jasny i rzetelny oddawać jej...

 • W książce przedstawione zostały zasady i metody oceny efektywności finansowej spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji jej wyników. Wiadomości na ten temat poprzedzono sformułowaniem podstawowych kryteriów, przez pryzmat których powinna być dokonywana ocena...

 • Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji...

 • 45.00»38.90

  Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych

  Małgorzata Kutera, Stanisława T. Surdykowska

  Książka zajmuje się praktyką przestępstw gospodarczych. W rozdziale I zaprezentowano istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. W kolejnej części omówiono miejsce tzw. audytu śledczego oraz roli biegłych rewidentów w wykrywaniu oszustw gospodarczych. Kolejny rozdział prezentuje aktualne...

 • 47.90»39.90

  Podstawy analizy finansowej

  Wiktor Gabrusewicz

  Czynnikiem zwiększającym przydatność informacji ekonomicznych w zarządzaniu jest umiejętność ich poprawnej interpretacji, co wymaga znajomości procedur i metod analizy finansowej. Analiza finansowa zajmuje się badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji majątkowej...

 • 54.00»42.90

  Techniki analizy finansowej

  Erich A. Helfert

  Książka omawia najnowsze tendencje w zakresie analizy finansowej. Okazuje się, że ta, zdawałoby się wyczerpująco już opisana, dziedzina wiedzy ciągle ewoluuje. Tradycyjne metody i wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych powoli odchodzą w cień. Rentowność operacji czy zyskowność aktywów przestają...

 • 59.90»55.90

  Analiza sprawozdań finansowych

  Edward Nowak

  Wydanie IV

  Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej.

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl