Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Rynki finansowe

 • NewConnect - nowa szansa na duże zyski - Adam Jagielnicki
  69.00»56.90

  NewConnect - nowa szansa na duże zyski. Wydanie II

  Adam Jagielnicki

  W rzeczywistości giełdowej, w której spektakularne zyski walczą o naszą uwagę z równie głośnymi upadkami, NewConnect to wciąż stosunkowo nowe i tajemnicze zjawisko.

 • Wojny Walutowe

  Czy dolar, będący od wielu dekad walutą rezerwową świata, może w ciągu kilkunastu najbliższych lat stracić ten status na rzecz innej waluty, na przykład chińskiego juana? Co oznacza dla świata postępująca dewaluacja dolara?

 • 37.38»32.90

  Skąd się biorą kryzysy

  Bartłomiej Podolski

  Książka napisana w sposób prosty i mądry. Jej zasadniczym motywem jest kryzys zapoczątkowany w 2008 roku i zgodnie z tezą autora, trwający nadal. Autor rozprawia się z mitem keynesizmu, proponując w jego miejsce nowy, stworzony przez Ludwiga von Misesa, paradygmat ludzkiego działania.

 • 49.00»39.90

  Globalizacja, kryzys – i co dalej?

  red. naukowa prof. Grzegorz W. Kołodko

  Czy światowy kryzys musiał się zdarzyć? Jaką rolę odegrał w nim neoliberalizm, a jaką interwencjonizm państwowy? Czy kryzys ma charakter systemowy? Czy realizowana polityka gospodarcza była właściwa? Jak zmieni się układ sił w świecie? Czy trzeba zmienić dotychczasowe modele wzrostu? Kiedy i dlaczego...

 • 73.50»59.90

  Rynek finansowy w erze zawirowań

  Karpuś Piotr, Węcławski Jerzy

  Książka zawiera opracowania poświęcone przyczynom kryzysu finansowego, zjawiskom z nim związanym, konsekwencjom dla różnych sfer gospodarki i podmiotów, działaniom podejmowanym przez instytucje publiczne i prywatnych uczestników rynku, a także propozycjom i rozwiązaniom wyłaniającym się...

 • 48.00»39.90

  Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie

  Władysław Szymański

  Książka jest adresowana do osób zainteresowanych poszukiwaniem źródeł procesów, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu, czyli do tych, którzy są przekonani, że bez prawidłowej i wszechstronnej diagnozy źródeł choroby leczenie musiałoby skupić się na likwidacji objawów, a nie przyczyn...

 • Analiza techniczna rynków finansowych - John J. Murphy. Klasyka książki o giełdzie i inwestowaniu.
  189.00»118.90

  Analiza techniczna rynków finansowych

  John J. Murphy

  O niewielu opracowaniach można powiedzieć, że są najlepsze w swojej dziedzinie, a właśnie tak jest od lat w przypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna J. Murphyego. Tę klasyczną pozycję, zwaną "Biblią analizy technicznej", oferujemy teraz w nowej, znacznie rozszerzonej postaci. Bestseller

 • 265.00»169.90

  Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

  Edwin J. Elton, Martin J. Gruber

  Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych Eltona i Grubera jest jednym z najlepszych opracowań formalnego opisu procesów zachodzących na współczesnych rynkach kapitałowych i na wielu uczelniach Zachodu jest ona podstawowym podręcznikiem dotyczącym tej tematyki.

 • Enron, Lehman Brothers, Worldcom – to tylko przykłady gigantów świata biznesu, których już nie ma na rynku. Dlaczego ci niegdyś niekwestionowani liderzy są już tylko historią?

 • O niewielu opracowaniach można powiedzieć, że są najlepsze w swojej dziedzinie, a właśnie tak jest od lat w przypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna J. Murphyego. Tę klasyczną pozycję, zwaną "Biblią analizy technicznej", oferujemy teraz w nowej, znacznie rozszerzonej postaci. Bestseller

 • 29.90

  Catalyst - odkryj rynek obligacji

  Adam Jagielnicki

  Światowa i krajowa gospodarka od kilku lat znajdują się w kryzysie. Gdy gospodarka dołuje, na rynkach finansowych rządzi bessa. Dla inwestorów oznacza to, że na akcjach raczej nie zarobią. W co zatem inwestować? Może najlepiej zasoby gotówki odkładać na bankowej lokacie?

 • 40.90»34.90

  Deflacja w Japonii

  Hanna Samaryna

  W książce na przykładzie gospodarki japońskiej omówiono mechanizm deflacyjny oraz oceniono skuteczność metod przezwyciężania deflacji. Ponadto autorka:
  ·  omówiła teoretyczne podstawy deflacji,
  ·  przeprowadziła analizę systemu gospodarczego Japonii...

 • 32.00»29.90

  Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej

  Wiesława Przybylska-Kapuścińska

  Przedstawione opracowanie ilustruje funkcjonowanie współczesnych narzędzi polityki pieniężnej w ramach Eurosystemu oraz w dwóch państwach nowych członkach Unii Europejskiej, Polsce i Czechach. Jego celem jest prezentacja trzech najważniejszych instrumentów polityki pieniężnej, do których...

 • Od połowy lat 70. gospodarki światowe przeżywały okres euforii finansowej. Po 2007 roku euforia finansowa opadła odsłaniając schorzenia kapitalizmu. Tematem tej książki jest analiza spuścizny systemowej oraz diagnoza kierunków działań koniecznych do odnalezienia ładu gospodarczego.

 • 209.00»129.90

  Geometria Fibonacciego

  Paweł Danielewicz

  Po raz pierwszy na polskim rynku kapitałowym, doświadczony makler transakcyjny przelał na papier swoje najskrytsze i niezwykle wartościowe tajemnice. Autor, znawca współczynników i technik Fibonacciego, stworzył spójne, logiczne i zyskowne podejście do inwestowania na rynkach finansowych.

 • 69.00»57.90

  Giełdy kapitałowe w Europie

  Urszula Ziarko-Siwek, (red.)

  Książka Giełdy kapitałowe w Europie jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym tak szeroko opisującą poszczególne giełdy funkcjonujące na terytorium Europy. Celem opublikowania tej pozycji jest scharakteryzowanie wybranych rynków giełdowych Europy, zarówno tych o największej kapitalizacji...

 • Książka cenionego znawcy historii gospodarczej przedstawia „odwrotną stronę medalu" w stosunku do tej, którą ukazuje historia polityczna. Wiele wydarzeń politycznych bez znajomości historii finansów może sprawiać wrażenie przypadkowych. Opracowanie to pomaga zrozumieć historyczne...

   

 • 44.90»42.90

  Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego

  Urszula Banaszczak-Soroka

  Książka zawiera zarówno odniesienia do aktów prawnych, jak i do praktyki związanej z działalnością instytucji i uczestników rynku kapitałowego. Na uwagę zasługuje fakt, że książka przedstawia stan rynku po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ze wszystkimi stąd wynikającymi konsekwencjami...

 • 53.00»47.90

  Inwestycje finansowe

  Redakcja: Perez Katarzyna, Ziarko-Siwek Katarzyna

  Seria: PLATINUM. Niniejsza książka stanowi rezultat indywidualnych oraz zespołowych dociekań naukowych, a także doświadczeń praktyków rynku finansowego, których celem jest ukazanie najnowszych instrumentów finansowych coraz bardziej dostępnych dla polskich inwestorów.

 • 68.25»66.90

  Inżynieria finansowa

  Weron Aleksander, Weron Rafał

  Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej, który obejmuje modele i metody dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, oceny ryzyka, a także statystykę rynku. Pojęcia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami.

 • W podręczniku zostały przedstawione zmiany, które zaszły w międzynarodowym systemie walutowym oraz prawdopodobne kierunki rozwoju tego systemu w XXI wieku. Analizując zmiany, autor skupił się na liberalizacji finansów międzynarodowych i kształtowaniu się globalnego rynku finansowego oraz...

 • 39.00»36.90

  Nowe usługi finansowe

  Katarzyna Gabryelczyk, (red.)

  Publikacja adresowana do inwestorów indywidualnych, pracowników instytucji finansowych (funduszy inwestycyjnych, banków, domów maklerskich), a także wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych oraz dla wszystkich innych osób zainteresowanych nowymi usługami finansowymi w Polsce.

 • 89.00»79.90

  Psychologia rynku dla doradców finansowych

  Thorsten Hens, Kremena Bachmann

  Seria: PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW. "Psychologia rynku dla doradców finansowych", poprzez zaprezentowanie praktycznych przykładów umożliwia doradcom finansowym poprawę jakości oferowanych przez nich usług, na każdym etapie procesu zarządzania bogactwem klientów. Polecamy!

 • 55.00»48.90

  Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej

  Grzegorz Borowski

  Książka jest pierwszą na polskim rynku, kompleksową analizą krajowych rynków funduszy inwestycyjnych, funkcjonujących w latach 1992-2010 w krajach należących do Unii Europejskiej. Przeanalizowano wpływ otoczenia prawnego i ekonomicznego na rynki funduszy inwestycyjnych państw Unii.

 • 59.90»54.90

  Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

  red. Jan Czekaj

  Podręcznik zawiera kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach. Lektura pierwszych części umożliwia wyrobienie sobie syntetycznego obrazu rynku finansowego, potem Autorzy przechodzą do przykładów...

 • 54.90»49.90

  Rynkowe instrumenty finansowe

  Andrzej Sopoćko

  Kompletny wykład o instrumentach rynku finansowego, funkcjonowaniu giełdy oraz strategiach rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych. Nowe, drugie wydanie podręcznika uwzględnia zmiany, jakie zaszły na rynkach finansowych po 2005 roku, dotyczące m.in. regulacji rynku kapitałowego...

 • 61.90»52.90

  Rynkowy system finansowy

  Marian Górski

  Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki.

 • 59.00»47.90

  Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji

  Ewa Feder-Sempach

  Rynek giełdowy jest w ciągłym ruchu, a ruch cen jest źródłem ryzyka. Podejmowanie ryzyka daje nam szansę na stanie się bogatszymi. Dzięki tej książce można poznać: ryzyko inwestycyjne, miary ilościowe ryzyka, współczynniki beta na podstawie stóp zwrotu spółek z indeksu WIG20.

 • 129.00»123.90

  Spółka akcyjna

  Kidyba Andrzej, Michalski Marek

  Książka stanowi pełne omówienie zagadnień związanych z typem normatywnym spółki akcyjnej, ujętych w sześć grup problemowych, takich jak: ogólna konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, problematyka prawna akcji rozumianych jako tytuł uczestnictwa w spółce, istota kapitału zakładowego wraz z...

 • Książka jest owocem niemalże 3 lat pracy autora z wytrawnymi ekspertami giełdowymi, w której 16 doświadczonych praktyków rynku, dzieli się swoją wiedzą. Praktyczną wiedzą giełdową na najwyższym poziomie. Poruszone zostały zagadnienia o różnym poziomie zaawansowania.

 • Pierwsza pozycja na ten temat na rynku polskim. Przedstawiono w niej w sposób kompleksowy tematykę związaną z istotą kwitów depozytowych, obszarami ich zastosowania (dla gromadzenia kapitału przez podmioty gospodarcze bądź poprawy swego wizerunku). Wioletta Nawrot przedstawia...

 • 27.90

  Wielki szort

  Michael Lewis

  CHCIWOŚĆ, KORUPCJA, ZIMNA KALKULACJA I TAJEMNICE, O KTÓRYCH NIEWYGODNIE MÓWIĆ.

 • Książka zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć składających się na szeroko rozumiany publiczny obrót papierami wartościowymi. Swoim zakresem obejmuje całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem wtórnego publicznego rynku papierów wartościowych. Przybliża, również w aspekcie...

 • 49.90

  Rynek kapitałowy i jego rozwój

  Wioletta Nawrot

  Książka: “Rynek kapitałowy i jego rozwój” stanowi pogłębioną i wielopłaszczyznową analizę nad istotą rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. Szczególny nacisk położono na wielostronne korzyści płynące z rozwoju tego rynku.

 • 63.00»59.00

  Analiza zdarzeń na rynkach akcji

  Henryk Gurgul

  Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne – jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.

 • 55.00»47.90

  Rynek papierów wartościowych

  Witold Bień

  Posługiwanie się papierami wartościowymi wymaga przede wszystkim bliższej znajomości ich istoty i funkcji oraz zasad obrotu nimi. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone jest kolejne wydanie książki, w której scharakteryzowano najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, certyfikaty...

 • 52.00»47.90

  Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny

  Elżbieta Ostrowska

  W książce "Rynek kapitałowy" autorka przedstawiła główne zagadnienia funkcjonowania rynków kapitałowych oraz inwestowania w papiery wartościowe, wraz z licznymi przykładami empirycznymi. Zaprezentowała historię papierów wartościowych i giełd, instrumenty, uczestników i strukturę rynku...

 • 39.90»33.90

  Rynki Finansowe

  Andrzej Sławiński

  Książka jest podręcznikiem wprowadzającym w problematykę rynków finansowych. Jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, wyższych szkół biznesu, a także dla wszystkich, których interesuje dynamiczny i przyciągający coraz więcej uwagi "żywioł" rynków finansowych...

 • 59.00»49.90

  NewConnect - nowa szansa na duże zyski

  Adam Jagielnicki

  Idzie nowe na Giełdzie Papierów Wartościowych! NewConnect to rynek przeznaczony dla młodych, prężnych spółek, reprezentujących sektor tzw. nowych technologii, takich jak IT, media elektroniczne, biotechnologia czy energia uzyskiwana ze źródeł odnawialnych. NewConnect ma status rynku...

 • Upadek jednej z największych w świecie instytucji finansowych w połowie września 2008r. – banku inwestycyjnego z 158-letnią tradycją, „wielkiego” Lehman Brothers, wstrząsnął fundamentami globalnego systemu finansowego, w całej swojej rozciągłości - od Ameryki poprzez Europę aż po najdalsze krańce...

 • 51.00»43.90

  Globalny system pieniężny

  Artur Borcuch

  Globalizacja – rynki finansowe – pieniądz – bankowość, to zagadnienia, które współcześnie są ze sobą integralnie połączone. Coraz częściej mówi się o globalnych rynkach finansowych, globalnej bankowości oraz umiędzynarodowionym pieniądzu. Wynika to z faktu, iż masy pieniądza...

 • 59.00»49.90

  Instytucje rynku finansowego w Polsce

  red. Anna Szelągowska

  Książka ta rekomendowana jest osobom,które stojąc przed dylematem wyboru odpowiedniej pozycji z zakresu rynku finansowego, chcieliby mieć w jednym opracowaniu bogate kompendium wiedzy na temat funkcjonowania instytucji polskiego rynku finansowego. Poozycja ta prezentuje organizacje, cele...

 • Zjawisko niedowartościowania pierwszych ofert publicznych występujące na rozwiniętych rynkachkapitałowych i wielokrotnie opisywane w literaturze światowej stanowi istotny problem badawczy oraz praktyczny. Wiedza w tym zakresie może być wykorzystywana przez inwestorów podejmujących...

 • 44.00»36.90

  Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce

  Przemysław Siwek

  Czy stopy zwrotu spółek przeprowadzających ofertę publiczną w Polsce zachowują się według określonego schematu, który charakterystyczny jest dla większości rynków kapitałowych. Schemat ten polega na tym, iż stopy zwrotu analizowanych spółek w krótkim terminie są ponadprzeciętnie wysokie, z kolei...

 • 104.00»72.40

  Akcjonariusz

  Ryszard Czerniawski

  PROMOCJA DNIA. PROMOCYJNA CENA: 69.90zł, CENA POZA PROMOCJĄ 82.90zł.

  Kiedy kilkanaście lat temu reaktywowano w naszym kraju działalność giełdy papierów wartościowych, do słów powszechnie używanych powróciły takie nazwy, jak akcje, dywidenda czy prawo poboru.

 • Rynki finansowe zmieniają się nieodwracalnie, a znane teorie gospodarcze zawodzą. Ameryka nie jest już centrum świata finansów. Państwa, które wcześniej były dłużnikami, akumulują dziś zaskakujące bogactwo i decydują o przyszłości świata w stopniu, jaki wcześniej był nie do pomyślenia.. Płynność...

 • Poważną zaletą książki jest jej przystępny język, gdyż nawet stosunkowo skomplikowane zagadnienia przedstawione są w sposób jasny i przejrzysty. Wioletta Nawrot umiejętnie połączyła kwestie ekonomiczne z analizą prawną, dbając przez cały czas o wysoki poziom merytoryczny rozważań. Za istotne...

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl