Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Egzamin na doradcę inwestycyjnego

 

Lista lektur podstawowych i uzupełniających do egzaminu na doradcę inwestycyjnego podana przez Komisję Nadzoru Finansowego:

 

1: A. Chłopecki, M. Dyl, M. Michalski, L. Sobolewski, A. Szumanski, I. Weiss – „System Prawa Prywatnego. Prawo papierów wartosciowych. Tom 19”. C.H. Beck 2006

 

1a: M. Michalski – “Spółka akcyjna”, Wolters Kluwer Polska 2008

 

1b: K. Zacharzewski – „Umowa o posrednictwo giełdowe” Dom Organizatora 2008

 

2: A. Chłopecki, M. Dyl – „Prawo rynku kapitałowego”, C.H. Beck 2003

 

3: B. Klimczak – „Etyczne otoczenie rynku kapitałowego”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1997

 

4: R. Kucinski – „Przestepstwa giełdowe”, C. H. Beck 2000

 

5: W.C. Gilmore – „Brudne pieniadze: metody przeciwdziałaniu praniu pieniedzy”, PWE 1999

 

6: D.A. Aczel – „Statystyka w zarzadzaniu”, PWN 2000

Podstawowa pozycja do statystyki. Przydatna na I etap.

 

7: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch - „Ekonomia: Makroekonomia i Mikroekonomia”, PWE 2003

Podstawowa pozycja do ekonomii. Przydatna na I etap.

 

8: J. Gajdka, E. Walinska – „Zarzadzanie finansowe: teoria i praktyka.”, FRR 2000

NAKŁAD WYCZERPANY. Dostępna tylko w antykwariatach. A szkoda, bo to lektura absolutnie obowiązkowa.

 

9: R.A. Brealey, S.C. Myers – „Podstawy finansów przedsiebiorstw. T.1 i T.2”, PWN 1999

 

9a: A. Damodaran - „Finanse korporacyjne”, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion 2007.

Bardzo przydatna książka do wyceny nie tylko do egzaminu. Gorąco polecamy.

10: B. Lisiecka-Zajac, E. Walinska, J. Hryniuk - "Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowosci", FRR 2002

 

10a: Praca zbiorowa pod redakcja G. K. Swiderskiej i W. Wiecława – „Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowosc finansowa w praktyce” Wydanie trzecie, MAC, Difin 2008

Świetna książka do nieco głębszej analizy sprawozdań finansowych. Gorąco polecamy.

 

11: "Praca zbiorowa pod red. A. Jarugi "Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów Rachunkowosci MSSF/MSR", Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce 2005

 

11a: I. Olchowicz, A. Tłaczała – „Sprawozdawczosc finansowa według krajowych i miedzynarodowych standardów”, Difin 2008

 

12: M.R. Tyran – „Wskazniki finansowe”, Dom Wydawniczy ABC 1999

Wszystkie wskaźniki finansowe i jeszcze więcej wskaźników finansowych.

 

12a: E. Nowak – „Analiza sprawozdan finansowych”, PWE 2008

Przydatna na egzamin.

 

13: F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000

Podstawowa książka do obligacji. Lektura obowiązkowa.

 

14: J.J. Murphy – „Analiza techniczna rynków finansowych”, WIG PRESS 1999

Biblia analizy technicznej. Przydatna na I etap.

 

15: J. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie.”, WIG PRESS 1999

Podstawowa książka do kontraktów terminowych i opcji. Lektura obowiązkowa.

 

16: E.J. Elton, M.J. Gruber – „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartosciowych", WIG PRESS 1998

Podstawowa książka do analizy portfelowej. Cegła. Warto.

 

17: F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarzadzanie portfelem T1 i T2”, PWE 2001

Dużo wszystkiego. Warto.

 

18: Z.Radwanski.– „Prawo cywilne.Czesc ogólna”, C.H. Beck 2005

 

19: J. Mojak – „Prawo papierów wartosciowych. Zarys wykładu”, LexisNexis 2005

 

20: E.F. Brigham, L. C. Gapenski – „Zarzadzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000

Nakład wyczerpany. Podobna książka.

 

21: R. Haugen - "Teoria nowoczesnego inwestowania", WIG PRESS 1996

Dużo wszystkiego. Warto.

 

22: H.B. Mayo – „Wstep do inwestowania”, K.E. Liber 1997

 

23: J.C. Francis – „Inwestycje: analiza i zarzadzanie”, WIG PRESS 2000

Dużo wszystkiego. Można.

 

24: W. Tarczynski - "Rynki kapitałowe. T1 i T2", PLACET 1997

Trochę podstaw.

 

25: K. Jajuga, T. Jajuga "Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, in ynieria finansowa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Cienka i konkretna. Sporo wiedzy. Lektura obowiązkowa.

 

26: M. Sobczyk – „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania”, PLACET 2001

Dla każdego, kto jeszcze nie pojął podstaw matematyki finansowej.

 

27: J.C. Ritchie – „Analiza fundamentalna”, WIG PRESS 1997

Niezbyt przydatna do egzaminu. Omawia podstawy analizy fundamentalnej. Każdy inwestor powinien przeczytać.

 

28: F. Fabozzi, G. Fong. – „Zarzadzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszacych stały dochód”, PWN 2000

 

29: S. Achelis – „Analiza techniczna od A do Z”, LT&P 1998

 

30: P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus – „Ekonomia T1 i T2”, PWN 2000

 

31: P.R. Krugman, M. Obstfeld – „Miedzynarodowe stosunki gospodarcze”, PWN 2000

 

32: T. Copeland, T. Koller, J. Murrin – „Wycena: mierzenie i kształtowanie wartosci firm”, WIG PRESS 1997

Świetna książka do wyceny. Gorąco polecamy.

 

33: Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus - "lnvestments", Irwin 1993

 

34: F.R. Edwards, C.W. Ma – „Futures and options”, McGrawHill 1992*

 

35: T.E. Copeland, J.F. Weston, K.Shastri – „Financial Theory and Corporate Policy”, Pearson Addison Wesley 2005*

 

36: „Standrads of Practice Handbook: The Code of Ethics and the Standards of Proffessional Conduct with Commentary and Interpretation” - Association for Investment Management and Research, 1998, Charlottesville*

 

37: K. Kruczalak „Prawo handlowe. Zarys wykładu”, LexisNexis 2005

 

38: Z. Gawlik, J.Gajda „Podstawy prawa cywilnego. Zobowiazania”, LexisNexis 2002

 

39: E.Brigham, J.Houston „Podstawy zarzadzania finansami” PWE, Warszawa 2005

Można.

 

40: A. Rutkowski – „Zarzadzanie finansami” , PWE, Warszawa 2007

 

41: Debski W. - „Rynek finansowy i jego mechanizmy; podstawy teorii i praktyki”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

 

42. John C. Hull - "Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl