Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Analiza portfelowa

 • 265.00»169.90

  Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

  Edwin J. Elton, Martin J. Gruber

  Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych Eltona i Grubera jest jednym z najlepszych opracowań formalnego opisu procesów zachodzących na współczesnych rynkach kapitałowych i na wielu uczelniach Zachodu jest ona podstawowym podręcznikiem dotyczącym tej tematyki.

 • 261.00»179.90

  Teoria nowoczesnego inwestowania

  Robert A. Haugen

  Jest to obszerna pozycja z zakresu analizy i zarządzania portfelem papierów wartościowych. Znajdujemy tu między innymi omówienie teorii portfelowej, ocenę efektywności zarządzania portfelem, przedstawienie modeli CAPM i APT, zasady zarządzania portfelem akcji, obligacji i opcji według modeli wyceny.

 • 39.00»32.90

  Budowa portfeli ograniczonego ryzyka

  Artur Dembny

  Inwestowanie na giełdzie wzbudza emocje. Każdy, kto zetknął się choć raz z rynkiem akcji, towarów, instrumentów pochodnych, czy innych dóbr podlegających zorganizowanemu obrotowi, doskonale zna towarzyszący temu dreszczyk emocji. Jest sprawą oczywistą, że najwyraźniej odczuwa się...

 • 94.90»76.40

  Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem (tom 1 i tom 2)

  Frank K. Reilly, Keith C. Brown

  Jest to jeden z najlepszych podręczników dotyczący inwestowania na rynkach finansowych i zarządzania portfelem inwestycyjnym, wykorzystywany przez wiele renomowanych uczelni zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Autorzy wszechstronnie omówili podstawy inwestowania...

 • 59.00»49.90

  Fundamentalny portfel papierów wartościowych

  Waldemar Tarczyński

  Jednym z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w ramach zarządzania ryzykiem jest analiza portfelowa, której zasadniczym celem jest dywersyfikacja ryzyka. Klasyczne koncepcje budowy portfela papierów wartościowych oparte są na dwóch parametrach portfela: stopie zwrotu i ryzyku.

 • 54.90»42.90

  Finanse

  Zvi Bodie, Robert C. Merton

  Jest to jeden z najlepszych podręczników z finansów, jakie ostatnio ukazały się na świecie. Autorzy w bardzo przystępny sposób zaprezentowali zagadnienia dotyczące inwestycji, finansów korporacji i instytucji finansowych. Swoją analizę oparli na trzech analitycznych "filarach" finansów: optymalizacji...

 • 36.30»48.90

  Rynki kapitałowe cz.II. Metody ilościowe

  Waldemar Tarczyński

  W miarę wzrostu liczby spółek reprezentowanych na giełdzie, szerszej reprezentacji branżowej, dostępności innych instrumentów finansowych trzeba stosować inne narzędzia umożliwiające zapanowanie nad mnogością wyboru i pomagające zminimalizować ryzyko inwestycji. Pomocna tu będzie...

 • 146.00»94.90

  Inwestycje. Analiza i zarządzanie

  Jack Clark Francis

  Książka Francisa "Inwestycje. Analiza i zarządzanie" to obszerny podręcznik klasycznej teorii inwestowania, który adresowany jest przede wszystkim do studentów finansów, jak również do praktyków rynku kapitałowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. W książce tej poświęcono...

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl