Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

W poszukiwaniu wartości

 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 2 rozszerzone - redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska i Wojciech Więcław
  130.00»104.90

  Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wydanie 2 rozszerzone

  redakcja naukowa Gertruda Krystyna Świderska i Wojciech Więcław

  Książka odpowiada na pytanie, co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, jaki wpływ ma zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na zawartość informacyjną sprawozdań, omawia różnice między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości...

 • 49.90

  Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i życiu prywatnym

  Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff

  Księga mądrości, która pomoże ci wygrywać w biznesie i w życiu prywatnym. Teoria gier. Być może coś o niej słyszałeś lub może widziałeś film Piękny umysł i zacząłeś się zastanawiac, jak owa teoria może ci pomóc w rozegraniu własnego życia. Ta książka powie, jak to zrobić. Pamiętasz, jak ostatnio...

 • 74.90»54.90

  Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki

  M. Panfil, A. Szablewski

  Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna...

 • Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn - to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego.

  Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę - są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna . Badania psychologiczne i socjologiczne pokazują, że kobiety mają ten rodzaj temperamentu, który w długim okresie pomaga im osiągać sukces rynkowy. Kryzys ostatnich kilku lat dostarczył na to wielu udokumentowanych statystycznie - ale i nieformalnych - dowodów.

 • 54.90

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

  Wiktor Gabrusewicz

  Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa.

 • Jest to kolejna pozycja wybitnego amerykańskiego specjalisty - praktyka rynku papie­rów wartościowych, doradcy inwestycyjnego i profesora uniwersytetu, Marka Skousena.

 • Czytanie bilansu

  Opracowanie zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz...

 • Ekonomiczna wartość dodana, nazwana przez Czasopismo Fortune najbardziej atrakcyjną i wciąż zyskującą na aktualności koncepcją finansową, stanowi temat rozmów w kołach finansowych na całym świecie, od Niemiec i Japonii do Singapuru i RPA. EVA to rewolucyjna strategia tworzenia bogactwa...

 • Książka Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i praktyków życia gospodarczego. Dzięki dużej ilości przykładów i zadań do samodzielnego rozwiązania stanowi ona doskonałą bazę do samodzielnego opanowania podstaw finansów przedsiębiorstw. Prosty język...

 • Ryzyko towarzyszy Ci w każdym momencie życia, tak prywatnego, jak i zawodowego. Czy potrafisz bez mrugnięcia okiem podjąć najbardziej korzystną decyzję? W jaki sposób oceniasz zagrożenia rynkowe i strategiczne, na które narażone może być Twoja organizacja? Jakie rodzaje ryzyka potrafisz...

 • 74.00»39.90

  Inwestowanie w wartość

  Glen Arnold

  Książka stanowi syntezę różnych koncepcji intelektualnych związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Jej oryginalność tkwi w sposobie połączenia teorii inwestowania, zasad strategicznej analizy przedsiębiorstw oraz praktycznych wskazówek największych teoretyków w tej dziedzinie.

 • Seria: PLATINUM. Kredytowe instrumenty pochodne, będące bilateralną umową finansową wyodrębniającą specyficzny aspekt ryzyka kredytowego instrumentu bazowego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, stają się coraz popularniejszym instrumentem zarządzania ryzykiem kredytowym.

 • W gospodarce rynkowej trwa stałe poszukiwanie nowych, uwzględniających rosnącą konkurencję, metod zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na maksymalizację jego wartości, a uściślając - maksymalizację kapitału własnego. Osiąganiu tak sformułowanego celu służy rozwój nurtu zarządzania określanego...

 • 50.90

  Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja

  Redakcja naukowa Grażyna Wolska

  Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z zakresu jednego z podstawowych elementów teorii ekonomii, jakim jest mikroekonomia.

 • 89.00»84.90

  Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce

  Boulton Richard E.S. Libert Barry D. Samek Steve M.

  Autorzy pokazują, że najbardziej spektakularne sukcesy gospodarcze ostatnich lat stały się możliwe dzięki umiejętnemu zarządzaniu całym portfelem aktywów materialnych i niematerialnych. Autorzy proponują nowe podejście do analizy przedsiębiorstw i budowania wartości, które nazywają Modelem Dynamiki...

 • 120.00

  Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce

  red. Gertruda Świderska i Wojciech Więcław

  Sprawozdanie Finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ukazano różnice między ustawą o rachunkowości z dnia 18.03.2008 a MSSF/MSR. Opracowanie ma zastosowanie zarówno w spółkach stosujących polskie standardy rachunkowości, jak i w tych, stosujących MSR.

 • Książka Z. Korzeba jest pionierską na rynku polskim dyskutującą w tak szerokim zakresie problem kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach konsolidacyjnych na przykładzie polskiego sektora bankowego. Jest to monografia, która z pewnością zostanie bardzo pozytywnie przyjęta...


 • 45.90

  Wycena firmy

  Aswath Damodaran

  Jak to możliwe, że firmę, która jeszcze nigdy nie wygenerowała żadnego zysku, wycenia się na wiele milionów dolarów? Dlaczego niektóre start-upy przyciągają inwestorów jak magnes, podczas gdy innym się to nie udaje?

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy

  Robert Stalmach

  Prowadzone rozważania odnoszą się do gospodarki wolnorynkowej, w której funkcjonuje rynek papierów wartościowych dający możliwość obiektywnej oceny osiągnięć przedsiębiorstwa w zakresie zwiększania korzyści akcjonariuszy. Stąd też punktem odniesienia dla dokonanych w pracy analiz są...

 • 54.90»53.90

  Zarządzanie ryzykiem

  Redakcja: Jajuga Krzysztof

  Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzykiem. W części pierwszej, ogólnej, omówione zostały narządzia zarządzania ryzykiem, bez odnoszenia ich do konkretnego podmiotu gospodarczego. W części drugiej problematyka zarządzania ryzykiem została przedstawiona w odniesieniu do 3 rodzajów...

   

 • 119.00»79.90

  Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

  John C. Hull

  Kompendium wiedzy na temat zarządzania ryzykiem finansowym lub inaczej - występującym na rynku finansowym. Autor to światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego - przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem. Nowość

 • Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu walutowego? Niestety nie. Tylko kilka procent firm uzyskujących przychody w walucie obcej oraz firm ponoszących koszty w walucie zagranicznej zarządza ryzykiem kursowym.

 • 71.00»58.90

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  Matkowski Paweł

  W książce autor przedstawia propozycję systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej średniej wielkości, który może być stosowany w polskim sektorze finansowym i który spełnia wymagania nowej umowy kapitałowej. Publikacja zawiera obszerny przykład prezentujący...

 • We współczesnym przedsiębiorstwie nie jest możliwe całkowite unikanie ryzyka, dlatego niezbędnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem jest proces zarządzania ryzykiem. Globalizacja i zwiększająca się konkurencja na światowych rynkach powoduje, że zarządzanie ryzykiem jest często elementem...

 • 44.90»42.90

  Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego

  Jan Krzysztof Solarz

  Ryzyko systemowe to prawdopodobieństwo rozpadu systemu finansowego w wyniku zewnętrznego wstrząsu czy utraty bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w rezultacie ataku terrorystycznego albo działań zorganizowanej przestępczości. To także zaburzenia w funkcjonowaniu ważnych systemowo...

 • 72.00»37.90

  Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka

  Carl L. Pritchard

  Książka przedstawia metody zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, ale z zachowaniem kontekstu historycznego. Stanowi ona wprowadzenie do poszczególnych technik i metod zarządzania ryzykiem, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z ryzykiem oraz ich zastosowanie...

 • Decyzje inwestycyjne można uznać za najważniejsze decyzje gospodarcze ze względu na stopień, w jakim wpływają na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Waga tych decyzji wynika między innymi z tego, że obarczone są one wysokim poziomem ryzyka. W książce zostały przedstawione...

 • 68.00»58.90

  Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Lektura publikacji daje przede wszystkim aktualne i szerokie spojrzenie na najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem. Teoria łączy się z praktyką. Ważną zaletą pracy jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Książka bazuje na standardach międzynarodowych, w tym na nowej normie...

 • 39.00»32.90

  Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego

  Izabela Jonek-Kowalska, Arkadiusz Wawiernia

  Niniejszy podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów zgłębiających tajniki funkcjonowania rynku finansowego. W pierwszej części publikacji przedstawiono teoretyczne aspekty organizacji i funkcjonowania rynku finansowego. Zdefiniowano również podstawowe zasady działania rynku...

 • Publikacja stanowi kompendium doskonale łączące teorię z praktyką. Jego atutem jest odniesienie międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem do sytuacji gospodarczej w Polsce. Przedstawiciele średniego i najwyższego kierownictwa polskich firm z pewnością znajdą w tej publikacji inspirację...

 • 37.30

  Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw

  pod red. Andrzeja Szablewskiego

  Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu  XXI wieku  oraz ich wpływ na determinanty wyceny i  wartość przedsiębiorstw.

 • 227.00»189.90

  Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka

  Aswath Damodaran

  Skąd bierze się wartość firmy? Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach.

 • jak czytać sprawozdanie finansowe
  50.00»39.90

  Jak czytać sprawozdanie finansowe

  Gertruda Krystyna Świderska

  Jak czytać sprawozdanie finansowe. Wydanie 2013 r. Autorka podjęła trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, a czego dowiedzieć się nie można.

 • 44.90»36.90

  Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?

  Piotr Rybicki

  Przekazujemy Państwu książkę poświęconą analizie sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem wszystkich zdarzeń, jakie wystąpiły w firmie w ciągu roku, a zawarte w nim liczby powinny w sposób jasny i rzetelny oddawać jej...

 • 69.00»49.90

  Inteligentny inwestor

  Benjamin Graham

  Klasyczny tekst z adnotacjami uwspółcześniającymi ponadczasową wiedzę Grahama o inwestowaniu. Najznakomitszy doradca inwestycyjny dwudziestego wieku, Benjamin Graham, uczył i inspirował ludzi na całym świecie. Jego filozofia „inwestowania wartościowego” – które chroni inwestorów...

 • KOŃCÓWKA NAKŁADU. OBWOLUTY MOGĄ NOSIĆ ŚLADY DŁUŻSZEGO MAGAZYNOWANIA

  Większość firm deklaruje, że nadrzędnym celem ich działalności jest maksymalizacja wartości dla właścicieli. Prymat interesów właścicielskich wymaga więc opracowania odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Taki właśnie system jest proponowany w tej książce.

 • Od czasu opublikowania w 1986 roku książki Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w dziedzinie tworzenia wartości dla akcjonariuszy działo się bardzo wiele. Zadanie monitorowania kierownictw przedsiębiorstw nie osiągających zadowalających wyników, które w latach osiemdziesiątych...

 • W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki. Ukazano uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw oraz przesłanki i procedury wyceny...

 • 99.90»71.90

  Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora

  Marek Panfil, Andrzej Szablewski

  Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z z trzech różnych punktów widzenia: klientów, inwestorów oraz rynku kapitałowego. W część I Metod wyceny spółki przedmiotem rozważań...

 • 94.90»76.90

  Wycena i zarządzanie wartością firmy

  Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek

  Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z problematyką źródeł i metod pomiaru wartości spółki kapitałowej, jej wyceny oraz długoterminowego budowania wartości. W części I analizowane są źródła wzrostu wartości firmy, w tym zwłaszcza wpływ niematerialnych czynników rozwoju...

 • 44.90»36.90

  Wycena biznesu w praktyce

  Marek Panfil (red.)

  Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu technik wyceny poprzez analizę konkretnych przykładów firm, w których przeprowadzono te procesy...

 • W książce przedstawione zostały zasady i metody oceny efektywności finansowej spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji jej wyników. Wiadomości na ten temat poprzedzono sformułowaniem podstawowych kryteriów, przez pryzmat których powinna być dokonywana ocena...

 • Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji...

 • 45.00»38.90

  Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych

  Małgorzata Kutera, Stanisława T. Surdykowska

  Książka zajmuje się praktyką przestępstw gospodarczych. W rozdziale I zaprezentowano istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. W kolejnej części omówiono miejsce tzw. audytu śledczego oraz roli biegłych rewidentów w wykrywaniu oszustw gospodarczych. Kolejny rozdział prezentuje aktualne...

 • 47.90»39.90

  Podstawy analizy finansowej

  Wiktor Gabrusewicz

  Czynnikiem zwiększającym przydatność informacji ekonomicznych w zarządzaniu jest umiejętność ich poprawnej interpretacji, co wymaga znajomości procedur i metod analizy finansowej. Analiza finansowa zajmuje się badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji majątkowej...

 • 54.00»42.90

  Techniki analizy finansowej

  Erich A. Helfert

  Książka omawia najnowsze tendencje w zakresie analizy finansowej. Okazuje się, że ta, zdawałoby się wyczerpująco już opisana, dziedzina wiedzy ciągle ewoluuje. Tradycyjne metody i wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych powoli odchodzą w cień. Rentowność operacji czy zyskowność aktywów przestają...

 • 59.90»55.90

  Analiza sprawozdań finansowych

  Edward Nowak

  Wydanie IV

  Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej.

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl