Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Biznes

 • 45.00»39.90

  Biznes po prostu

  Leszek Czarnecki

  „Biznes po prostu” jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy chcą sprawdzić się w biznesie, jak i tych, którzy już prowadzą małe firmy i szukają pomysłu na ich rozwinięcie. Adresowana jest również do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces i starają się utrzymać pozycję lidera.

 • 53.90

  Po pierwsze Złam wszelkie zasady

  Marcus Buckingham, Curt Coffman

  Książka podbiła wszystkie listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych od Financial Times po Amazon.com. Oparta na obszernym materiale empirycznym, jaki zebrali autorzy prowadząc badania w organizacji Gallupa, pokazuje, że istnieje coś, co łączy wszystkich odnoszących sukces menedżerów - jest tym...

 • 49.40

  Bankowość

  Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska, Zofia Zawadzka

  W podręczniku przedstawione zostały podstawowe zasady i uwarunkowania funkcjonowania systemu bankowego w powiązaniu ze zmianami i wyzwaniami wywołanymi przez trwający od 2007 roku kryzys finansowy.

 • 36.40

  Biznes po prostu. Następny krok

  Leszek Czarnecki

  Prowadzenie biznesu jest zawsze wielkim wyzwaniem. Rozwijanie firmy poprzez fuzje i przejęcia to już biznesowa sztuka, wymagająca różnorodnych umiejętności oraz ogromnej wiedzy.

 • Seria: ŚWIATOWE BESTSELLERY BIZNESOWE. Książka objaśnia, w jaki sposób można stworzyć kulturę jakości. Jak poprawić tempo procesów w firmie, podnieść jakość produktu i usługi oraz obniżyć koszty. To inspirujący przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcą naśladować sukcesy firmy Toyota.

 • Niniejsze, drugie wydanie niezwykłej książki Gemba kaizen to długo oczekiwana, kompleksowo zaktualizowana wersja precyzyjnego opracowania, które omawia zasady japońskiej filozofii biznesu – filozofii ciągłego doskonalenia i innowacji w zakresie procesów, czyli kaizen, w obszarze o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia wyników firmy.

 • Z czym kojarzy Ci się gra giełdowa? Z wielkimi pieniędzmi, emocjami, czasem gorzkim smakiem porażki? Isaac Newton po niepowodzeniu inwestycyjnym, które spotkało go z powodu spadku akcji Kompanii Mórz Południowych, powiedział, że jest w stanie przewidzieć ruchy ciał niebieskich...

 • Znudziło Cię inwestowanie w tradycyjne produkty bankowe i chciałbyś nauczyć się czegoś nowego? A może obawiasz się kryzysu finansowego i zamrożenia gotówki w papierach wartościowych? W takim razie to świetny moment na wypróbowanie swoich sił na polu alternatywnych form inwestycji.

 • 74.90»58.90

  Kultura Toyoty. Serce i Dusza Filozofii Toyoty

  Jeffrey K. Liker, Michael Hoseus

  W książce Kultura Toyoty, autorytety w zakresie Toyoty, Jeffrey Liker i Michael Hoseus ujawniają, w jaki sposób Toyota wybiera, rozwija i motywuje swoich ludzi, aby zaangażowali się w proces wytwarzania produktów o najwyższej jakości. Z tej książki możesz dowiedzieć się, jak zrobić to w swojej firmie.

 • 146.90»124.90

  Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)

  Eugene F. Brigham, Joel F. Houston

  Podstawy zarządzania finansami to podręcznik dla studentów dopiero zaczynających poznawać finanse. Zakres tematów w nim przedstawionych obejmuje wszystkie obszary związane  z  zarządzaniem  finansami  zarówno  bezpośrednio  w  przedsiębiorstwie,  jak i dotyczące jego otoczenia.

 • Cenne rady wskazujące alternatywę dla tradycyjnych technik inwestycyjnych, ważne przydatne informacje, liczne przykłady i studia przypadków czynią z tej książki kompendium wiedzy niezbędnej zarówno początkującym, jak i doświadczonym inwestorom.

 • Sukcesja w rodzinie biznesowej

   

  W Polsce rozpoczęła się pierwsza duża zmiana pokoleniowa w biznesie. Dzieci dynamicznych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność na początku transformacji wyznaczonej rokiem 1989, stoją przed wyzwaniem przejęcia własności i zarządzania firmami swoich rodziców, a ci zastanawiają się, jak najlepiej przeprowadzić proces sukcesji.

   

 • 89.90»73.90

  Słownik finansowo-giełdowy: angielsko-polski, polsko-angielski

  Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska

  Słownik zawiera około 30 000 terminów i wyrażeń z takich dziedzin, jak m.in.:podstawy finansów; wskaźniki finansowe; finanse publiczne, w tym podatki; bankowość komercyjna; bankowość inwestycyjna, w tym fuzje i przejęcia oraz papiery wartościowe; giełda i transakcje giełdowe...

 • 69.00»53.90

  TRADER VIC. METODY MISTRZA WALL STREET

  Victor Sperandeo

  KOŃCÓWKA NAKŁADU. OBWOLUTY MOGĄ NOSIĆ ŚLADY DŁUŻSZEGO MAGAZYNOWANIA

  Książka napisana na podstawie doświadczeń słynnego tradera.  Wychodząc od trzech zasad - ochrony kapitału, systematycznego osiągania zysków i dążenia do ich maksymalizacji - szczegółowo wylicza wszystkie elementy niezbędne do zrozumienia rynku i konsekwentnego działania w zgodzie z własną wiedzą.

 • 49.00»43.90

  Winning znaczy zwyciężać

  Jack i Suzy Welch

  Welch stara się trafić do ludzi ze wszystkich szczebli hierarchii organizacyjnej w firmach małych i dużych. Jego odbiorcami są szeregowi pracownicy, menedżerowie projektów, dyrektorzy generalni, absolwenci MBA. "Winning" zaczyna się od rozdziału, w którym Welch przedstawia swoją filozofię biznesu...

 • 58.00»48.90

  Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

  Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein

  Zakres przedmiotowy książki obejmuje zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Odmienność treści i zasad sporządzania tych sprawozdań stały się podstawą wyodrębnienia dwóch części książki. W części I autorzy przedstawili jednostkowe sprawozdanie finansowe, jego ogólną charakterystykę oraz wszystkie składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, a także informację dodatkową. W części II zaprezentowali sprawozdanie skonsolidowane.

 • 131.00»122.90

  Zamknięcie roku 2011

  Praca zbiorowa

  Po raz kolejny wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o. wydało książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2011. W książce zamieszczono zaktualizowane i pogłębione opracowania poświęcone: Sprawozdaniu finansowemu i sprawozdaniu z działalności...

 • Dyrektorzy generalni firm regularnie ogłaszają ambitne cele zakładające wzrost, a potem nie udaje im się ich osiągnąć. Powód? Zbyt wiele firm uzależnia się od złych zysków. Tacy „korporacyjni pakerzy” zachłannie zgarniają krótkoterminowe zyski, ale na końcu zostają z wypalonymi pracownikami i wyobcowanymi...

 • Myślenie o sukcesie firmy w warunkach silnej konkurencji sprowadza się zwykle do szukania innowacji, które pozwolą wyrwać przeciwnikowi jak największy kawałek, ale wciąż tego samego terytorium. Autorzy dowodzą, że strategie rozwoju przedsiębiorstw tworzone w odniesieniu do zachowań konkurencji...

 • 59.90»48.90

  Zarządzanie XXI wieku - wyzwania

  Peter F. Drucker

  W tej książce Drucker rozważa, jakie prognozy przyszłości biznesu i zarządzania są racjonalne, a jakie nie. Pisze, na co menedżerowie muszą przygotować się w XXI wieku. Omawia sprawy najważniejsze, które stanowią "być albo nie być" organizacji w obecnym stuleciu. Dziś potrzebne są nowe paradygmaty...

 • 64.90»55.90

  Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

  Redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska

  Autorami książki są nauczyciele akademiccy, mający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego. Dlatego też treść niniejszej publikacji traktować można jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa.

 • 44.90»34.90

  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

  Lech Bednarski

  Analiza finansowa jest praktyczną metodą oceny firmy -- pomiarem jej efektywności i kondycji. W najnowszym zaktualizowanym wydaniu książki omówiono szeroki krąg zagadnień z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie i opanowanie...

 • 44.90»42.90

  Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

  Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki

  Najważniejsze zalety publikacji, które zdecydowały o tym, że zdobywa ona coraz szersze grono czytelników:
  - podjęcie zagadnień, które należą do codziennych problemów każdego przedsiębiorstwa oraz do najistotniejszych obszarów oceny jego kondycji...

 • 74.90»53.90

  Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw

  pod red. Andrzej Szablewski

  Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu  XXI wieku  oraz ich wpływ na determinanty wyceny i  wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują  takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa „normalność”...

 • Podstawowym celem pracy jest analiza wpływu szybko rozwijającego się rynku kapitałowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym głównie zmian w strukturze własnościowej i konsekwencji z tego wynikających dla zarządzania przedsiębiorstwami.

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl