Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

książki

 • Opracowanie zawiera obszerny komentarz do planu kont wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości oraz wskazówki, co należy uwzględnić w planie kont, by sprostać wymaganiom MSR. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia...

 • 37.38»32.90

  Skąd się biorą kryzysy

  Bartłomiej Podolski

  Książka napisana w sposób prosty i mądry. Jej zasadniczym motywem jest kryzys zapoczątkowany w 2008 roku i zgodnie z tezą autora, trwający nadal. Autor rozprawia się z mitem keynesizmu, proponując w jego miejsce nowy, stworzony przez Ludwiga von Misesa, paradygmat ludzkiego działania.

 • 34.90»33.90

  Forex dla bystrzaków. Wydanie II

  Mark Galant, Brian Dolan

  Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy świata. Kiedyś dostępny tylko funduszom hedgingowym, bankom i międzynarodowym korporacjom, dla niewielkich inwestorów był odległy niczym terra incognita. Jednak wraz z rozwojem internetu możliwość aktywnego uczestniczenia w grze na rynku walutowym zapukała do drzwi dziesiątek tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów.

 • 261.00»179.90

  Teoria nowoczesnego inwestowania

  Robert A. Haugen

  Jest to obszerna pozycja z zakresu analizy i zarządzania portfelem papierów wartościowych. Znajdujemy tu między innymi omówienie teorii portfelowej, ocenę efektywności zarządzania portfelem, przedstawienie modeli CAPM i APT, zasady zarządzania portfelem akcji, obligacji i opcji według modeli wyceny.

 • Seria: ŚWIATOWE BESTSELLERY BIZNESOWE. Książka objaśnia, w jaki sposób można stworzyć kulturę jakości. Jak poprawić tempo procesów w firmie, podnieść jakość produktu i usługi oraz obniżyć koszty. To inspirujący przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcą naśladować sukcesy firmy Toyota.

 • 39.90»35.90

  Ile jest warta nieruchomość

  Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz Rygiel

  Seria: NIERUCHOMOŚCI. Zawiera problematykę związaną z wyceną wartości nieruchomości, budzącą wiele emocji i kontrowersji. Zawartość książki: wycena nieruchomości w gospodarce globalnej, teoria i praktyka wyceny, nieruchomość jako przedmiot wyceny, prawo własności nieruchomości. Polecamy!

 • 44.90»39.90

  Podstawy zarządzania nieruchomościami

  Marek (red.) Bryx

  Rynek nieruchomości to nie tylko prowadzenie inwestycji (od pomysłu, poprzez projekt i realizację aż do uzyskania pozwolenia na eksploatację/użytkowanie), ale także ich finansowanie, obrót prawami do nieruchomości i wreszcie utrzymanie substancji w stanie co najmniej niepogorszonym.

 • 39.90»35.90

  Pośrednik na rynku nieruchomości

  pod redakcją Zbigniewa Brzezińskiego

  Seria: NIERUCHOMOŚCI. Zawartość książki: Zawód - pośrednik w obrocie nieruchomościami (uzyskanie licencji reguluje Ustawa), Ekonomiczno-finansowe aspekty obrotu nieruchomościami, Działalność pośrednika w praktyce, Współpraca pośrednika z innymi podmiotami działającymi na rynku. Polecamy!

 • 49.90»44.90

  Skuteczny prezenter

  Jerry Weissman

  Książka dla każdego, kto musi stanąć przed publicznością. Dzięki niej dowiesz się, jak: sformułować treści twojej prezentacji w fascynującą historię, pokonać strach przed publicznym przemawianiem, mówić językiem ciała i wywoływać empatię, włączać do prezentacji projekt graficzny i animację. Nowość

 • Książka jest owocem niemalże 3 lat pracy autora z wytrawnymi ekspertami giełdowymi, w której 16 doświadczonych praktyków rynku, dzieli się swoją wiedzą. Praktyczną wiedzą giełdową na najwyższym poziomie. Poruszone zostały zagadnienia o różnym poziomie zaawansowania.

 • 44.90

  Wielcy inwestorzy

  Anna Grodecka

  Książka o wielkich inwestorach - pierwsza, polska, autorska publikacja w Polsce!

  Bankowość inwestycyjna i spekulanci giełdowi

 • 44.90»39.90

  Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością

  Marek (red.) Bryx

  Seria: NIERUCHOMOŚCI. Dostarcza wiedzy ekonomicznej i prawnej zarządcom i kandydatom na nich, właścicielom i administratorom obiektów oraz studentom kierunków związanych z inwestowaniem, gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami. Książka uzyskała nagrodę Ministra Infrastruktury. Polecamy!

 • 227.00»189.90

  Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka

  Aswath Damodaran

  Skąd bierze się wartość firmy? Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji. Omawia decyzje finansowe i inwestycyjne firmy, wychodząc od podstaw akademickich i kończąc na prawdziwych sytuacjach.

 • 131.00»122.90

  Zamknięcie roku 2011

  Praca zbiorowa

  Po raz kolejny wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o. wydało książkę wyczerpująco omawiającą zagadnienia księgowego i podatkowego zamknięcia roku 2011. W książce zamieszczono zaktualizowane i pogłębione opracowania poświęcone: Sprawozdaniu finansowemu i sprawozdaniu z działalności...

 • Myślenie o sukcesie firmy w warunkach silnej konkurencji sprowadza się zwykle do szukania innowacji, które pozwolą wyrwać przeciwnikowi jak największy kawałek, ale wciąż tego samego terytorium. Autorzy dowodzą, że strategie rozwoju przedsiębiorstw tworzone w odniesieniu do zachowań konkurencji...

 • 75.00»31.90

  Kontrakty terminowe w praktyce

  Grzegorz Zalewski

  Przesłaniem Kontraktów terminowych w praktyce G. Zalewskiego jest teza, że choć spekulacja kontraktami terminowymi uchodzi często za niebezpieczny hazard, można ją uprawiać w sposób przemyślany i rozsądny tak, by prowadziła do długoterminowego i systematycznego wzrostu kapitału. Polecamy!

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl