Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

23 października egzamin na maklera papierów wartoścowych - 02.09.2011

 

Już 23 października organizowany jest egzamin na maklera papierów wartościowych. Egzamin maklerski organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego przynajmniej raz w roku. Zakres tematyczny obejumuje zagadnienia prawne, rachunkowość finansową, rynki i instrumenty finansowe, matematykę finansową, analizę i wycenę instrumentów dłużnych, analizę finansową przedsiębiorstw i wycenę akcji, analizę instrumentów pochodnych, strategie inwestycyjne, obrót giełdowy i pozagiełdowy oraz etykę. Wszystkie książki znajdziesz w naszej księgarni maklerskiej. Posiadamy wszystkie książki dostępne na rynku z listy lektur podstawowych. Kliknij tu i sprawdź.

 

W celu przystąpienia do egzaminu na maklera papierów wartościowych należy wypełnić wniosek oraz dokonać wpłaty 500 zł na 7 dni przed terminem egzaminu. Egzamin trwa 3 godziny i składa się ze 120 pytań testowych (tylko jedna z 4 odpowiedzi jest prawidłowa). Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za każdą błędną - odejmowany jest 1 punkt. Za brak odpowiedzi 0 punktów. Do zaliczenia egzaminu maklerskiego należy zgromadzić przynajmniej 160 punktów.  Oznacza to, że zaznaczając wszystkie odpowiedzi należy trafić przynajmniej 94 odpowiedzi (czyli 78%). Zaznaczając tylko poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć co najmniej 80 odpowiedzi (67%).

 

Wyniki egzaminu maklerskiego publikowane są zwykle po 2 dniach. Ważna uwaga praktyczna! Kandydat w terminie 4 dni od daty opublikowania wyników ma prawo złożyć odwołanie. Warto sprawdzić, czy komisja egzaminacyjna dobrze policzyła punkty oraz czy przyjęła właściwy klucz rozwiązania. Niemal w każdym teście znajdują się błędy dlatego przy braku 2-3 punktów jest bardzo duża szansa na skuteczne odwołanie!


Najważniejsze pytanie. Jak się przygotować do egzaminu na maklera papierów wartościowych? Na pewno warto zacząć naukę już dziś. Po piersze należy przerobić przynajmniej podstawowe ustawy: o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej jak również regulamin giełdy oraz szczegółowe zasady obrotu giełdowego. Poza tym czytamy i przerabiamy zadania z listy lektur podstawowych podanych przez KNF. Kliknij tu i sprawdź listę!

 

Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom na maklera papierów wartościowych!

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl