Oferta tygodnia

Ryzyko akcji notowanych na GPW

60.90
Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl
Opineo
Platnosci

Akcje i obligacje

 • Rynki obligacji. Analiza i strategie - Frank J. Fabozzi
  209.00»119.90

  Rynki obligacji. Analiza i strategie

  Frank J. Fabozzi

  Książka "Rynki obligacji. Analiza i strategie" Franka J. Fabozziego to jeden z najlepszych zachodnich podręczników poruszających problematykę dłużnych papierów wartościowych. Od początku lat osiemdziesiątych rynek obligacji przeżywa gwałtowny rozkwit, a obok standardowych obligacji pojawiają się...

 • 51.90

  Alternatywne instrumenty inwestycyjne

  Pruchnicka-Grabias Izabela

  W książce skupiono się na metodach dywersyfikacji portfela inwestycyjnego innych niż te uznawane za tradycyjne, jak akcje czy obligacje.

 • 29.90

  Catalyst - odkryj rynek obligacji

  Adam Jagielnicki

  Światowa i krajowa gospodarka od kilku lat znajdują się w kryzysie. Gdy gospodarka dołuje, na rynkach finansowych rządzi bessa. Dla inwestorów oznacza to, że na akcjach raczej nie zarobią. W co zatem inwestować? Może najlepiej zasoby gotówki odkładać na bankowej lokacie?

 • Praca jest poświęcona zagadnieniu kształtowania się stóp zwrotu z akcji na rynkach wschodzących Polski i Brazylii.

 • Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej – to pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium stawiające sobie za cel kompleksową, całościową analizę problematyki nadzoru korporacyjnego na tle jego ekonomicznych i prawno-instytucjonalnych uwarunkowań.

 • 33.40

  Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji

  Krzysztof Borowski

  W trakcie procesu inwestycyjnego inwestorzy muszą brać po uwagę oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko. Z pozoru można byłoby sądzić, że określenie ryzyka nie jest aż tak skomplikowane.

 • 83.00»57.40

  Superakcje

  Kenneth Fisher

  Kluczem do giełdowego sukcesu jest wykorzystanie sprawdzonych narzędzi analitycznych podkreśla Kenneth Fisher. Dzięki temu nie tylko można wytypować superspółkę, lecz także kupić jej akcje w najkorzystniejszym momencie.

 • Książka Z. Korzeba jest pionierską na rynku polskim dyskutującą w tak szerokim zakresie problem kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach konsolidacyjnych na przykładzie polskiego sektora bankowego. Jest to monografia, która z pewnością zostanie bardzo pozytywnie przyjęta...


 • 45.00»38.90

  Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy

  Robert Stalmach

  Prowadzone rozważania odnoszą się do gospodarki wolnorynkowej, w której funkcjonuje rynek papierów wartościowych dający możliwość obiektywnej oceny osiągnięć przedsiębiorstwa w zakresie zwiększania korzyści akcjonariuszy. Stąd też punktem odniesienia dla dokonanych w pracy analiz są...

 • 79.00»49.90

  Wszystko o obligacjach

  Esmé Faerber

  Zgodnie z tytułem inwestor znajdzie tu prawie wszystko, co można określić jako podstawową wiedze o obligacjach... Przedstawiono tu najważniejsze rodzaje obligacji i związanych z nimi instrumentów, które mogą pojawić się w ciągu najbliższych kilku lat w naszym kraju... Interesująca jest zwłaszcza analiza...

 • Od czasu opublikowania w 1986 roku książki Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w dziedzinie tworzenia wartości dla akcjonariuszy działo się bardzo wiele. Zadanie monitorowania kierownictw przedsiębiorstw nie osiągających zadowalających wyników, które w latach osiemdziesiątych...

 • 63.00»59.00

  Analiza zdarzeń na rynkach akcji

  Henryk Gurgul

  Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne – jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.

 • 43.00»32.90

  Sztuka wyboru akcji. 10 skutecznych sposobów

  Richard Koch

  Wybierz akcje, które będą pracować dla Ciebie. Tworząc własną strategię opartą na sprawdzonych technikach opisanych przez inwestora, który już osiągnął sukces. W książce "Sztuka wyboru akcji " znajdziesz: przekonywające powody, dla których sam powinieneś zarządzać swoimi inwestycjami, dziesięć...

 • Zjawisko niedowartościowania pierwszych ofert publicznych występujące na rozwiniętych rynkachkapitałowych i wielokrotnie opisywane w literaturze światowej stanowi istotny problem badawczy oraz praktyczny. Wiedza w tym zakresie może być wykorzystywana przez inwestorów podejmujących...

 • 44.00»36.90

  Praktyka pierwszych ofert publicznych w Polsce

  Przemysław Siwek

  Czy stopy zwrotu spółek przeprowadzających ofertę publiczną w Polsce zachowują się według określonego schematu, który charakterystyczny jest dla większości rynków kapitałowych. Schemat ten polega na tym, iż stopy zwrotu analizowanych spółek w krótkim terminie są ponadprzeciętnie wysokie, z kolei...

 • 104.00»72.40

  Akcjonariusz

  Ryszard Czerniawski

  PROMOCJA DNIA. PROMOCYJNA CENA: 69.90zł, CENA POZA PROMOCJĄ 82.90zł.

  Kiedy kilkanaście lat temu reaktywowano w naszym kraju działalność giełdy papierów wartościowych, do słów powszechnie używanych powróciły takie nazwy, jak akcje, dywidenda czy prawo poboru.

 • Poważną zaletą książki jest jej przystępny język, gdyż nawet stosunkowo skomplikowane zagadnienia przedstawione są w sposób jasny i przejrzysty. Wioletta Nawrot umiejętnie połączyła kwestie ekonomiczne z analizą prawną, dbając przez cały czas o wysoki poziom merytoryczny rozważań. Za istotne...

 
Copyright © 2009-2012 Księgarnia giełdowa Akumuluj24.pl W ofercie książki o giełdzie i inwestowaniu: giełda, książki - podstawy inwestowania, spekulacje, psychologia giełdy, strategie inwestycyjne, podstawy inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i opcje, fundusze inwestycyjne, forex, rynki giełdowe, rynki finansowe, rynki terminowe. Wszystkich zaintersowwanych książkami o giełdzie i inwestowaniu zapraszamy do zakupów w naszej księgarni giełdowej.
Design by Pixelgarden.pl